Seminaria Konorskiego

Serdecznie zapraszamy na pierwsze z jesiennej serii Seminariów
Konorskiego, które zainauguruje dr hab. Adam Chuderski (z Zakładu
Kognitywistyki Instytutu Filozofii UJ) wykładem pt. Podłoże
neurofizjologiczne złożonych czynności poznawczych człowieka. Seminaria
Konorskiego odbywają się we środy o godz. 15.00 (sala konorskiego, II
p. IBD).