Obrona rozprawy doktorskiej

26 września 2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN  Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Marty Magnowskiej p.t.: „Rola przejściowej aktywności proteolitycznej metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 w plastyczności synaptycznej”

Promotor: dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza; dr hab. Marcin Rylski, prof. nadzw.