Obrona rozprawy doktorskiej

25 września 2018 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Anny Strzeszewskiej-Potyrały p.t.: „Ścieżki sygnalizacyjne prowadzące do starzenia komórek nowotworowych wywołanego uszkodzeniami DNA”

Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Promotor pomocniczy: dr Olga Alster
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Speina; prof. dr hab. med. Jacek M. Witkowski