Obrona rozprawy doktorskiej

24 września 2018 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN  Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Justyny Sobocińskiej p.t.: „Rola palmitoilacji białek w ścieżkach sygnałowych receptora TLR4 aktywowanego przez lipopolisacharyd”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Bereta; prof. dr hab. Ewa Świeżewska