Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Instytut Nenckiego PAN ogłasza trzecią rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2020/2021.

Oferujemy:

  • możliwość uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD, w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków naukowych,
  • możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
  • udział w interesujących projektach naukowych,
  • prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
  • przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
  • stypendia dla wszystkich doktorantów,
  • udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
  • prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 22 grudnia 2020 r. do 05 stycznia 2021 r.