Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla Zakładu Biochemii Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie

29 sierpnia 2018 r. prof. Maria Jolanta Rędowicz, w imieniu Dyrektor Instytutu Nenckiego prof. Agnieszki Dobrzyń, wręczyła Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla Zakładu Biochemii Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Medal, który został przyznany w uznaniu zasług badaczy wspomnianego Zakładu na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego odebrał, w trakcie obchodów 50-lecia jego powołania, kierownik Zakładu – prof. Laszlo Nyitray. Współpraca naukowa pomiędzy obiema placówkami datuje się od końca lat 60. XX wieku i koncentruje się na zagadnieniach dotyczących biochemii mięśni.