Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową dla prof. Agnieszki Dobrzyń

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego oraz kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej.

Prof. Agnieszka Dobrzyń jest autorem 92 publikacji naukowych (cytowanych ponad 2700 razy, H=36), 3 rozdziałów w podręcznikach oraz 4 międzynarodowych patentów. Jest współautorem strategii testowania grupowego na obecność SARS-CoV-2, innowacyjnej metody wczesnej diagnostyki cukrzycy typu 2, opracowania mikrosystemu przepływowego do tworzenia i hodowli trójwymiarowych agregatów komórek wysp trzustkowych oraz stworzenia bionicznej trzustki w terapii cukrzycy. Od września 2020, prof. Agnieszka Dobrzyń jest Krajowym Koordynatorem ds. powszechnego testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz kierownikiem projektu SONAR-II, którego celem jest wdrożenie grupowego testowania COVID-19 w Polsce.