Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 2 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przeprowadzone w trybie zdalnym.

Podczas posiedzenia zmieniono Regulamin Rady Naukowej (Załącznik 1) umożliwiając odesłanie rozprawy doktorskiej do poprawy po recenzji.

Przyjęto Regulamin zarządzania własnością intelektualną.

Zmieniono promotorów mgr Katarzynie Pels, mgr. Hubertowi Doleżyczkowi, mgr. Andrzejowi Szczepankiewiczowi i mgr Anie Marii Martin Gonzales.

Wszczęto postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i wyznaczono recenzentów pracy doktorskiej mgr Karoliny Andraki.

Wyznaczono recenzentów pracy doktorskiej mgr Anastasii Bohush, mgr Anety Dobosz, mgr. Kamila Grycza, mgr Marty Doroty Kolby, mgr. Jacka Matuszewskiego i mgr Małgorzaty Topolewskiej.

Nadano stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Justynie Sobich, mgr Katarzynie Chyl (z wyróżnieniem), mgr Weronice Szadzińskiej, mgr. Bac Viet Le, mgr Barbarze Juraszek (z wyróżnieniem), mgr Martynie Poprzeczko i mgr Małgorzacie Maksymowicz (z wyróżnieniem).

Rada poparła kandydatury mgr Katarzyny Pels, mgr Joanny Plewko, mgr Ines Catriny Marouvo Simoes i mgr. Jana Szczypińskiego do stypendium Prezesa PAN.

Rada powołała mgr Joannę Plewko na członka Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów i mgr. Jana Szczypińskiego na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

Rada powołała prof. Leszka Kuźnickiego do Komisji Rady Naukowej ds. Etyki