Nowa Pracownia w Instytucie Nenckiego

Dr Anna Beroun została kierownikiem nowej pracowni w Centrum Badań Plastyczności i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego. Pokieruje zespołem badawczym Pracowni Plastyczności Neuronalnej.

Praca badawcza dr Beroun skupia się wokół plastyczności synaptycznej związanej z procesem uczenia. Celem badań jest poznanie w jaki sposób modyfikacje synaps w układzie nagrody w mózgu przyczyniają się do powstawania pamięci apetytywnej (zapamiętywania pozytywnych zdarzeń) oraz jakie procesy odpowiadają za powstawanie uzależnień – wyjątkowo trwałej pamięci.

Dr Beroun uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Getyndze. W Instytucie Nenckiego odbyła staż podoktorski. Otrzymała granty na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz publikowała w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Nature Neuroscience, PNAS, EMBO J, czy Biological Psychiatry. Jej publikacje zostały wyróżnione nagrodami im. Jerzego Konorskiego, przyznawanymi przez Komitet Neurobiologii PAN i Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego za najlepsze prace z dziedziny neurobiologii w Polsce.