Obrona rozprawy doktorskiej

22 września 2020 o godz. 10.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Justyny Sobich p.t.: „Nowe aspekty hamowania aktywności syntazy tymidylanowej przez analogi dUMP oraz poszukiwanie inhibitorów tego enzymu wpływających na przeżywalność organizmu modelowego, Caenorhabditis elegans

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Guranowski, dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM

Link do obrony: https://meet.google.com/tuu-vfxj-qtb
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/59d2273e63/