Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista badawczo-techniczny ds. uczenia maszynowego

Liczba stanowisk: 2
Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Neuroinformatyki
Dziedzina nauki: biologiczna
Typ i rodzaj konkursu: RPO

Wymagania:

  • Doświadczenie w zakresie klasyfikacji danych za pomocą metod uczenia maszynowego (sieci neuronowe, SVM, drzewa decyzyjne, itp.)
  • Mile widziana znajomość analizy sygnałów biologicznych (EEG)
  • Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta opiniami opiekunów naukowych lub zawodowych.
  • Znajomość języka angielskiego.

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy osób zainteresowanych zastosowaniem metod uczenia maszynowego do klasyfikacji i przetwarzania sygnałów EEG.

Stanowisko w ramach projektu RPO pt. „EEGDigiTrack Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności.” – jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okres trwania umowy – do 30 listopada 2021.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w ramach projektu RPO, wynagrodzenie uzależnione od wiedzy i doświadczenia kandydata ustalane indywidualnie. Wymiar zatrudnienia – ½ etatu.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: Proszę o składanie dokumentów na adres: hr@nencki.edu.pl z dopiskiem “RPO” do 13 września 2020 r.

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys naukowy lub zawodowy z wykazem publikacji i/lub osiągnięć.
  3. Referencje od pracodawcy/opiekuna naukowego.

Dane kontaktowe:

Link do strony internetowej Pracowni: https://neuroinflab.wordpress.com/

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).