Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: Stanowisko techniczne

Konkurs na zatrudnienie  w projekcie FNP TEAM TECH CORE FACILITY PLUS/2017-2/2 (POIR.04.04.00-00-23C2/17-00/ Aneks  nr POIR.04.04.00-00-23C2/17-03) „FlowPROSPER – Flow cytometry Protein Signature platform for Personalized therapies” trzech pracowników naukowo-technicznych

Liczba stanowisk:  3

Stanowisko 1:

 • Wykształcenie: medyczne
 • Doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami COVID-19
 • Doświadczenie w diagnostyce i selekcji pacjentów
 • Doświadczenie w analizie wyników pacjentów i ozdrowieńców COVID-19
 • Zdolności organizacyjne w zakresie kontaktu z pacjentami  i logistyki realizacji projektu /pobierania materiału
 • Znajomość języka angielskiego

Stanowisko 2:

 • Wykształcenie w zakresie nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych
 • Znajomość obsługi cytometrów BD FACSCalibur, BD LSRFortessa oraz sortera BD FACSAria
 • Znajomość oprogramowania FACSDiva i FloJo
 • Doświadczenie w pracy z materiałem ludzkim / klinicznym
 • Doświadczenie w realizacji projektów przedklinicznych/klinicznych
 • Doświadczenie w izolacji komórek krwi, surowicy, plazmy
 • Doświadczenie w zakresie cytometrii przepływowej
 • Doświadczenie w wykonywaniu testów ELISA na materiale klinicznym
 • Znajomość języka angielskiego

Stanowisko 3:

 • Stopień naukowy magister nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych
 • Znajomość obsługi cytometrów BD FACSCalibur, BD LSRFortessa oraz sortera BD FACSAria
 • Znajomość oprogramowania FACSDiva i FloJo
 • Duże doświadczenie w planowaniu i tworzeniu wieloparametrowych paneli cytometrycznych oraz wieloparametrowych (wielokolorowych) analizach cytometrycznych
 • Duże doświadczenie w sortowaniu komórek, w tym komórek krwi
 • Doświadczenie w pracy z materiałem ludzkim / klinicznym
 • Doświadczenie w realizacji projektów przedklinicznych/klinicznych
 • Znajomość języka angielskiego

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: www.nencki.gov.pl/praca