Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: post-doc

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Obrazowania Mózgu

Wymagania:

Wymagany stopień naukowy doktora w dziedzinie psychologii, kognitywistyki, biologii, neuronauki lub pokrewnej, uzyskany nie dawniej niż 5 lat przed terminem niniejszego ogłoszenia. Osiągnięcia naukowe kandydata powinny być udokumentowane znacznym dorobkiem publikacyjnym w recenzowanych czasopismach naukowych.

Wymagane wcześniejsze doświadczenie w badaniach psychologicznych (np. psychologia eksperymentalna, psychometria), a także w dziedzinie neuroobrazowania (w szczególności MRI/fMRI). Od kandydata oczekujemy doświadczenia w posługiwaniu się metodami analizy statystycznej oraz metodami analizy danych MRI/fMRI (np. SPM, FSL, FreeSurfer), a także podstawowej znajomości języków programowania (np. Matlab, R, Python).

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.nencki.gov.pl