Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 26 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przeprowadzone w trybie zdalnym.

Wyznaczono promotorów rozpraw mgr Karoliny Andraki, mgr Ewy Banach i mgr. Marcina Pęzińskiego

Wyznaczono recenzentów rozpraw doktorskich mgr Barbary Juraszek, mgr Małgorzaty Maksymowicz, mgr Martyny Moniki Poprzeczko, mgr. Kamila Parobczaka. Zmieniono recenzenta rozprawy doktorskiej  mgr Weroniki Szadzińskiej.

Wszczęto postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Łuniewskiej-Etenkowskiej, mgr. Bartoszowi Kossowskiemu, mgr Joannie Krzemień i mgr. Bac Viet Le.

Nadano stopień doktora nauk przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdalenie Wołczyk (z wyróżnieniem), mgr Marii Nalberczak-Skórze, mgr inż. Karolinie Annie Staniak (z wyróżnieniem),  mgr. Roberto Pagano i mgr. Sai Santosh Babu Komakuli.

Poparto wniosek o przeniesienie prof. dr hab. Jakuba Włodarczyka na stanowisko profesora zwyczajnego i wystąpienia do prezesa PAN z wnioskiem o mianowanie.

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Rady Naukowej.

Zaopiniowano plan finansowy Instytutu na 2020 r.