Erasmus + w Instytucie Nenckiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie Erasmus +. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów na studia oraz praktyki. Pracownicy mają możliwość wyjazdu w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, praktyce, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Każda osoba wyjeżdzająca otrzyma stypendium  na wyjazd. Kwota zależna jest od długości pobytu i kraju wyjazdu.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać u p. Urszuli Rybak, dostępne są także na stronie internetowej http://www.nencki.gov.pl/erasmus-plus.

Zapraszam,

Urszula Rybak