Stypendium FNP im. Barbary Skargi dla mgr. Katarzyny Chyl

Mgr Katarzyna Chyl z Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych Instytutu Nenckiego została laureatką prestiżowego stypendium im. Barbary Skargi, przyznawanego przez Fundację Nauki Polskiej w ramach programu START.

Stypendium to przyznawane jest osobom, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.