Rada Naukowa

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej planowane jest na 28 września 2018 r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 12 września do godz. 12:00, do pani Agaty Karwowskiej (pok. 119, tel. 215). W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 10 września, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pani Agata Karwowska pok. 119, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa –> Komisja Doktorska. Przypominamy o konieczności zdania do dnia 10 września egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.