Podziękowania

Dziękujemy wszystkim pracownikom, dzięki którym Instytut Nenckiego funkcjonuje i prowadzi badania w  czasie pandemii  COVID-19