Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

Z powodu zagrożenia epidemicznego nie odbyło się planowane na kwiecień posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. Konieczne głosowania przeprowadzono z wykorzystaniem systemu do głosowania zdalnego. Nadano stopień doktora mgr Karolinie Stępniak. W związku ze śmiercią dotychczasowej promotor, prof. Wiolety Waleszczyk, powołano dr hab. Ewę Kublik na promotora pracy doktorskiej mgr Katarzyny Kordeckiej mgr. Piotra Dzwiniela. Powołano promotorów postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Svitlanie Antoniuk (prof. Jakub Włodarczyk i prof. Evgenija Ponimaskin), mgr. Bac Viet Le (dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego) i dr Magdalenie Łuniewskiej-Etenkowskiej (dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Instytutu Nenckiego)

Powołano recenzentów prac doktorskich mgr Katarzyny Chyl, mgr. Bartłomieja Gielniewskiego, mgr Katarzyny Laskowskiej-Kaszub oraz mgr Justyny Sobich.

Podjęto uchwałę o przeprowadzaniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii posiedzeń prezydium Rady Naukowej, posiedzeń Rady Naukowej, posiedzeń Komisji Rady Naukowej, egzaminów doktorskich i obron prac doktorskich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Nenckiego