Nominacja Profesorska dla Jakuba Włodarczyka

10 marca 2020 r.,Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Jakubowi Włodarczykowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Prof. Włodarczyk kieruje Pracownią Biofizyki Komórki w Instytucie Nenckiego, która bada strukturalną i funkcjonalną plastyczność synaptyczną. Jego badania koncentrują się na tzw. zaburzonej plastyczności synaptycznej leżącej u podstaw wielu chorób neuropsychiatrycznych, do których należy depresja. W szczególności, w Pracowni prof. Włodarczyka, badana jest rola sygnalizacji serotoninergicznej oraz S-palmitoilacji białek synaptycznych w etiologii chorób neuropsychiatrycznych. Tworzone są również nowe techniki analizy plastyczności strukturalnej oraz metody badania modyfikacji potranslacyjnych białek synaptycznych.