Zarządzenie 8/2020 Dyrektora Instytutu

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Instytutu z dnia 25 marca br. aktualizujące Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Instytutu Nenckiego.