Ważna informacja dot. działań podjętych w Instytucie w związku z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

jak wszyscy wiemy, liczba zdiagnozowanych osób z chorobą COVID-19 w Polsce zwiększa się każdego dnia. W związku z tym, w Instytucie zostały podjęte działania mające na celu zapobieganie potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z komunikatami jakie dostaliście Państwo w ciągu ostatnich kilku dni oraz Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 7, został wprowadzony m.in. zakaz podróży służbowych, wstrzymanie zajęć dydaktycznych dla doktorantów, tymczasowe odwołanie seminariów, wykładów i prelekcji oraz zawieszenie praktyk i wolontariatu na terenie Instytutu.

Ponadto, została wprowadzona w Instytucie procedura postępowania w sytuacjach ewentualnego zagrożenia koronawirusem (w zal.) oraz został powołany Zespół Koordynujący ds. COVID-19 (p. Zarządzenie Dyrektora nr 7).

Informuję, że ww działania są konsekwencją zaleceń MNiSW oraz innych stosownych organów Państwowych i nie oznaczają, że mamy w Instytucie zwiększone zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Niestety w ostatnich 2 dniach obserwujemy zjawisko rozpowszechniania fałszywych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie Instytutu.

Bardzo proszę o zaprzestanie tego typu działań. Prowadzą one jedynie do eskalacji poczucia zagrożenia, które ogranicza możliwość podejmowania racjonalnych i efektywnych działań, a przez to mogą prowadzić do zaburzenia funkcjonowania Instytutu.

Jednocześnie, zwracam się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie zaleceń wprowadzonych przez wszystkie ww wewnętrzne akty prawne oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

W razie pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z Zespołem Koordynującym ds. COVID-19 na adres dyrekcja@nencki.edu.pl

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu

Zarządzenie 7/2020 (w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Instytutu Nenckiego)

Procedura postępowania w sytuacjach ewentualnego zagrożenia koronawirusem