Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

Zostało tylko kilka dni do zakończenia rekrutacji do interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM:  24 sierpnia 2018 r.

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych – rusza rekrutacja uzupełniająca.

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Więcej na stronie: http://www.nencki.gov.pl/interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-tri-bio-chem