Naukowcy z Instytutu Nenckiego w Komitetach Naukowych PAN

Polska Akademia Nauk przedstawiła wyniki wyborów do Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023. Wśród nowowybranych członków znalazło się 9-u naukowców z Instytutu Nenckiego.

Komitet Biologii Molekularnej: prof. Anna Filipek; prof. Katarzyna Nałęcz; prof. Maria Jolanta Rędowicz; prof. Adam Szewczyk.

Komitet Neurobiologii: prof. Katarzyna Łukasiuk; dr hab. Kasia Radwańska, profesor Instytutu; prof. Małgorzata Skup; prof. Urszula Sławińska; prof. Daniel Wójcik.

W skład Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk wchodzą również Członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz Członkowie Akademii Młodych Uczonych zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Serdecznie gratulujemy!