Obrona rozprawy doktorskiej

11 marca 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karoliny Stępniak p.t.: „Analiza profili otwartej chromatyny i epigenetycznych modyfikacji histonów w ludzkich glejakach”.

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Marta Koblowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Michał Mikula, prof. Narodowego Instytutu Onkologii