Sala wykładowa im. Lecha Wojtczaka W Instytucie Nenckiego

5 lutego 2020r., podczas konferencji „8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak”, miała miejsce uroczystość nadania sali wykładowej Instytutu imienia prof. Lecha Wojtczaka.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji i pracownicy Instytutu, a także uczniowie, przyjaciele i rodzina Profesora. Uroczystość poprzedziła sesja wspomnieniowa przygotowana przez uczniów i współpracowników Profesora Wojtczaka.

Profesor Lech Wojtczak (1926-2019) całe swoje życie naukowe związał z Instytutem Nenckiego, gdzie pracował od 1947 roku. Stopień doktora nauk w zakresie biochemii uzyskał w 1954 roku, zaś tytuł profesora w 1967 roku. Jest autorem lub współautorem dwustu prac naukowych.

Od 1971 roku Profesor Wojtczak był członkiem korespondentem PAN, a od 1989 roku członkiem rzeczywistym PAN. Pełnił, m.in. funkcję: kierownika Zakładu Biochemii Instytutu Nenckiego (1968–71); przewodniczącego Komitetu Cytobiologii PAN (1972–75); przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nenckiego (1990–92); redaktora (od 1981), a następnie (od 1994) przewodniczącego Rady Redakcyjnej „Acta Biochimica Polonica”; delegata Polskiego Towarzystwa Biochemicznego do władz FEBS (1975–80, 2006–08); członka Komisji Stypendialnej FEBS (1978–80); członka Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej; wiceprzewodniczącego Sekcji III (1973–81, 1994–96), a następnie prezesa (1974–80 i 2005–08) oraz członka honorowego (od 1995) Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W 1988 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Magdeburgu. Profesor Wojtczak został odznaczony, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.