Obrona rozprawy doktorskiej

21 lutego 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Górniak-Walas p.t.: „Rola genu Ttyh1 w plastyczności strukturalnej mózgu”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Recenzenci: dr hab. Magdalena Dziembowska, prof. dr hab. Grzegorz Hess