Obrona rozprawy doktorskiej

19 lutego 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anny Grędy p.t.: „Zmiany ekspresji genów kodujących enzymy syntetyzujące i degradujące polisacharydowe elementy macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu po udarze”

Promotor: dr hab. Dorota Nowicka
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Pera, prof. dr hab. Teresa Zalewska