Instytut Nenckiego na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

14 stycznia 2020 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt Instytutu Nenckiego pt. „Infrastruktura obrazowania biologicznego i bio-medycznego – Bio-Imaging Poland (BIPol)” został umieszczony na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, w obszarze nauk biologiczno-medycznych.

Projekt BIPol dotyczy infrastruktury badawczej stanowiącej wkład w międzynarodowy projekt Euro-BioImaging wpisany na Mapę Drogową ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Jego celem jest utworzenie centrum najnowocześniejszej, unikalnej infrastruktury badawczej do obrazowania biologicznego oraz bio-medycznego, skoncentrowanego głównie na zagadnieniach diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki polskiej. Umieszczenie infrastruktury badawczej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jest nie tylko wyrazem uznania jej badawczego potencjału, ale także zwiększa szanse projektu w staraniach o środki przeznaczone przez Ministerstwo na inwestycje związane z działalnością naukową.

Liderem projektu BIPol jest Instytut Nenckiego PAN, natomiast konsorcjantami są Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Więcej informacji na stronie MNiSW:

http://www.bip.nauka.gov.pl/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej/