Dr Aleksandra Pękowska i dr Grzegorz Sumara z Instytutu Nenckiego laureatami EMBO Installation Grants 2019

Kierownicy Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri z Instytutu Nenckiego: dr Aleksandra Pękowska oraz dr Grzegorz Sumara otrzymali prestiżowe EMBO Installation Grants 2019, na utworzenie niezależnych laboratoriów naukowych. Granty te są przyznawane wybitnym liderom grup badawczych przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej, do której należy ponad 1800 znakomitych naukowców specjalizujących się w biologii molekularnej.

EMBO Installation Grants wspierają młodych, utalentowanych badaczy powracających z zagranicy, w tworzeniu własnych grup badawczych, w rodzimych ośrodkach naukowych. W Instytucie Nenckiego funkcjonują obecnie dwie takie grupy: pracownia prof. Agnieszki Dobrzyń oraz dr hab. Doroty Włogi.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono dziewięciu naukowców z Polski, Czech, Portugalii i Turcji.

Nagrodzone projekty:

Dr Aleksandra Pękowska – Ewolucyjna i funkcjonalna genomika astrocytów

Dr Grzegorz Sumara – Szlaki sygnałowe w chorobach metabolicznych

Więcej o EMBO Installation Grants mogą Państwo przeczytać na http://embo.org/news/press-releases.

Serdecznie gratulujemy!