Obrona rozprawy doktorskiej

24 stycznia 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Joanny Czarneckiej-Herok p.t.: „Rola poliploidii w przejściowym starzeniu komórek nowotworowych”

Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Madeja; dr hab. Marek Rusin, prof. Centrum Onkologii