Grant SONATINA 2 dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATINA 2 (na projekty badawcze realizowane
przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany
w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem), ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 roku. W Instytucie Nenckiego grant otrzymał: dr inż. Bartosz Adam Frycz Badania będą realizowane w Pracowni Neurobiologii, kierowanej przez prof. Leszka Kaczmarka.