Rozstrzygnięcie Konkursu Group Leader 2019

W grudniu 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika pracowni badawczej w Instytucie Nenckiego – Group Leader 2019. Zwycięzcami konkursu zostali: prof. dr hab. Mariusz Więckowski, dr Oleg Glebov oraz dr Magdalena Masłoń.

Prof. dr hab. Mariusz Więckowski pracuje obecnie w Instytucie Nenckiego, gdzie prowadzi badania metabolizmu mitochondriów.

Dr Oleg Glebov zajmuje się zagadnieniami związanymi z plastycznością synaptyczną i pracuje obecnie w King’s College London oraz na Qingdao University Medical School w Chinach.

Dr Magdalena Masłoń pracuje obecnie na University of Edinburgh, gdzie bada regulację ekspresji genów podczas rozwoju na poziomie RNA.

Zwycięzców konkursu wyłoniono w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie, spośród 24 zgłoszeń, komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Jolanty Rędowicz wybrała sześcioro kandydatów, którzy zostali poproszeni o przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć i planów badawczych przed społecznością Instytutu. Kandydaci odbyli także indywidualne rozmowy z członkami komisji konkursowej oraz ze wskazanymi przez siebie kierownikami pracowni Instytutu.