Nagrody naukowe PAN dla Instytutu Nenckiego

11 grudnia 2019 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród naukowych Wydziałów oraz stypendiów Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN otrzymał Zespół Naukowy z Instytutu Nenckiego w składzie:

dr hab. Artur Marchewka, prof. IBD PAN, dr Katarzyna Siuda-Krzywicka, dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN, dr Łukasz Bola (Instytut Nenckiego/Instytut Psychologii UJ) oraz dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, za cykl prac nt. „Badania neuroplastyczności międzymodalnej, które udowodniły zdolność ludzkiego, dorosłego mózgu do plastycznej reorganizacji na wielką skalę, odnalezienie strukturalnego podłoża tej reorganizacji, a także zdefiniowanie zasady, kierującej neuroplastycznością międzymodalną”.

Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia otrzymał Jan Ludwiczak, doktorant z Pracowni Bioinformatyki Instytutu Nenckiego.

Szczegółowe informacje na temat pozostałych nagród oraz wyróżnień: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz2/5398-nagrody-naukowe-wyroznienia-wydzialu-ii-nauk-biologicznych-i-rolniczych-pan-w-2019-roku

Serdecznie gratulujemy!