Oferta pracy

Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: Postdok
Szczegóły na stronie: www.nencki.gov.pl