Spotkanie Rady Kuratorów oraz Plenarne Posiedzenie Wydziału II PAN w Instytucie Nenckiego

W dniach 20 i 21 listopada 2019 roku odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN zebranie Rady Kuratorów oraz zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, w którym uczestniczyli Członkinie i Członkowie Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Rady Kuratorów Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Akademii Młodych Uczonych Wydziału II PAN oraz zaproszenie dyrektorzy instytutów PAN. Na zebraniu Rady Kuratorów prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II PAN, przedstawił  informacja o prowadzonych postepowaniach konkursowych na stanowiska dyrektora w kilku instytutach PAN. Przedyskutowano i przyjęto założeń do przeprowadzenia oceny jednostek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przez Radę Kuratorów w kadencji 2019-2022.

W dniu 21 listopada 2019 roku odbyło się zebranie plenarne prowadzone przez prof. Katarzyna Turnau, Dziekan Wydziału II PAN.  Prof. Jerzy Duszyński, Prezesa PAN, wygłosił wspomnienie o niedawno zmarłym prof. Lechu Wojtczaku pt. „Prof. Lech Wojtczak – Uczony, Mentor, Przyjaciel”. Następnie prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN wygłosiła wykład pt. „Instytut Nenckiego PAN – 100 lat kreatywności” przedstawiający historię  Instytutu Nenckiego i jego obecne, zmieniające się oblicze z powstającymi nowymi centrami:  Brain City (Międzynarodowa Agenda Badawcza) i dwa Centra Doskonałości Dioscurri.

Podczas Zebrania Plenarnego, podjęto uchwały Wydziału w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2019; wnioski i uzasadnienia Komisji przedstawił prof. Leszek Kaczmarek, Przewodniczący Komisji nagród i wyróżnień Wydziału II PAN, oraz prof. Andrzej Grzywacz, Przewodniczący Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego poinformował o przyznania Medalu w 2019 roku. Przedstawiono informacje o nowo wybranych członkach rzeczywistych i korespondencyjnych PAN w Wydziale oraz informację o podjętych w imieniu Wydziału przez Władze Wydziału II PAN opiniach dot. statutów i zmian statutów instytutów oraz innych jednostek PAN. Podjęto uchwały Wydziału w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków w poszczególnych Komitetach.