8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak

Szanowni Państwo,

Planujemy zorganizować 5 lutego 2020  roku  (środa), o godzinie 11:30, w Instytucie Nenckiego PAN konferencję pod nazwą „8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak“.

Będzie to kontynuacja spotkań bioenergetyków, które odbywały się w ostatnich latach w Polsce: w Warszawie,  Poznaniu, Wrocławiu i Mikołajkach. Organizatorami spotkania są Instytut Nenckiego PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne – Sekcja Bioenergetyki oraz Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Konferencja będzie składać się z sesji A oraz sesji B. Sesja A będzie dedykowana pamięci Lecha Wojtczaka.  Sesja B (w języku angielskim) będzie dedykowana badaniom  bioenergetycznym (krótkie prezentacje oraz komunikaty plakatowe). Liczymy na aktywny udział doktorantów realizujących badania mitochondriów oraz szeroko rozumianej bioenergetyki. Planujemy nadanie imienia Lecha Wojtczaka  Sali na I piętrze w Instytucie Nenckiego PAN: po zakończeniu sesji A, a przed przerwą obiadową. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wkrótce  planowane jest rozpoczęcie rejestracji uczestników. Więcej informacji o konferencji udziela Adam Szewczyk a.szewczyk@nencki.edu.pl 

Komitet Organizacyjny : Agnieszka  Dobrzyń (IN), Jerzy Duszyński (IN), Hanna Fabczak (Fundacja Nenckiego), Maciej Nałęcz (IN), Adam Szewczyk (PTBioch).

Warszawa, 12 grudnia 2019  r.