Otwarcie SPARK-POLAND w Instytucie Nenckiego

29 listopada 2019 r., w Instytucie Nenckiego PAN, miało miejsce oficjalne otwarcie programu SPARK-POLAND, będącego częścią ogólnoświatowej inicjatywy SPARK-GLOBAL ‘translational scientists without borders’.  Dyrektorem SPARK POLSKA jest prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, managerem – dr Dorota Gierej-Czerkies. W skład Komitetu Doradczego wchodzą: Prof. Craig Garner, dr Liliane Brunner Halbach, prof. Franz Theuring oraz prof. Maciej Żylicz.

Inicjatywa SPARK Global została zapoczątkowana w 2006 roku na Uniwersytecie Stanforda w celu poprawy zdrowia społeczeństwa poprzez współpracę naukowców i ekspertów przemysłowych, zapewniającą skuteczną translację odkryć naukowych. Ponad 40 wiodących instytucji na całym świecie dołączyło już do tej wyjątkowej społeczności.

W Polsce, pierwszymi Instytucjami uczestniczącymi w tej niezwykle ważnej inicjatywie, która poprzez współdziałanie z ekspertami z przemysłu oraz środowiska akademickiego z całego świata ma umożliwiać szybszy transfer wyników badań podstawowych do kliniki oraz stymulować badania translacyjne, są Instytut Nenckiego PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Podczas uroczystego otwarcie programu SPARK POLAND zgromadzeni goście mogli wysłuchać kilku wykładów promujących inicjatywę SPARK. Prof. Craig Garner (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) opowiedział, w jaki sposób można intensyfikować i wspierać prace translacyjne w środowisku akademickim, na przykładzie historii projektów, które były przyczynkiem do powstania SPARK.  Dr Liliane Brunner Halbach (doradca ze strony przemysłu w SPARK Stanford, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Prof. Franza Theuringa (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie rozwoju projektów translacyjnych. Przedstawiony został także pilotażowy program SPARK-Poland zaplanowany na rok 2020, mający na celu wsparcie projektów translacyjnych poprzez połączenie zainteresowanych naukowców z europejskimi ekspertami. Uważamy, że głębokie zrozumienie mechanizmów biologicznych może być przekształcone w praktyczne rozwiązania, gdy proces ten jest wspierany przez grono ekspertów zarówno ze strony nauki, jak i przemysłu.