Obrona rozprawy doktorskiej

19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Kacpra Walentynowicza p.t.: „The analysis of microglia responses to human glioma cells in vitro and in an intracranial glioblastoma model in athymic mice”

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN; dr Alessandro Michelucci