Prof. Leszek Kaczmarek Prezydentem EMBC

Profesor Leszek Kaczmarek został wybrany Prezydentem EMBC (Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej).

EMBC jest międzynarodową organizacją, skupiającą 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy europejskiej oraz finansowanie kształcenia i rozwoju kariery naukowców w dziedzinie biologii molekularnej. Program EMBC realizowany jest głównie za pośrednictwem EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej) i obejmuje m.in. organizowanie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje naukowców na różnych etapach kariery oraz przyznawanie grantów i stypendiów w dziedzinie Nauk o Życiu.

Więcej informacji: http://embc.embo.org/