Obrona rozprawy doktorskiej

17 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. inż. Marcina Heroka p.t.: „Białko MDM2 w naprawie uszkodzeń DNA w komórkach raka piersi

Promotor: prof. dr hab. Maciej Żylicz
​Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Fijałkowska; prof. dr hab. Janusz Siedlecki