Wsparcie badań translacyjnych – inicjatywa SPARK

29 listopada br. zapraszamy na wykład promujący inicjatywę SPARK w Polsce. Prof. Craig Garner (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) opowie, w jaki sposób można intensyfikować i wspierać prace translacyjne w środowisku akademickim „Enhancing Translation and Entrepreneurship in Academia”, godz. 11:00 sala CN. Będziemy gościć również Dr Liliane Brunner Halbach (doradca ze strony przemysłu w SPARK Stanford, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Prof. Franz Theuring (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin).

Jeśli interesuje Państwa obszar badań aplikacyjnych/translacyjnych warto przyjść i dowiedzieć się jaką pomoc można uzyskać w SPARK. Po wykładzie krótko przedstawimy zaplanowane działania lokalne na najbliższy rok i odpowiemy na ewentualne pytania.

Celem strategicznym działania SPARK jest poprawa zdrowia ludzkiego poprzez wdrażanie efektywnych terapii do praktyki klinicznej. Ten cel może być osiągnięty jedynie przy ścisłej współpracy środowiska naukowego i przemysłu z całego świata, kiedy głębokie zrozumienie procesów biologicznych przekuwane jest na praktyczne rozwiązania. Działania nakierowane na intensyfikację takiej współpracy prowadzone są właśnie w ramach SPARK. Więcej o inicjatywie: https://sparkglobal.io/about/

Poster_SPARK_20191122_fin