Granty NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS17 oraz PRELUDIUM17. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 7 projektów badawczych.

Konkurs OPUS17

dr Michał Bola – Poszukiwanie elektrofizjologicznych korelatów świadomości percepcyjnej poprzez analizy EEG typu single-trial
dr hab. Katarzyna Barbara Kalita-Bykowska – Rola białek MKL w regulacji ekspresji genów, rozwoju synaps i chorób neurorozwojowych.
dr Katarzyna Leszczyńska – Regulacja dostepnosci chromatyny w niedotlenionym mikrosrodowisku glejaka
dr Aleksandra Pękowska – Regulacja i dynamika czasowo-przestrzenna elementów insulatorowych w rozwoju ssaków
dr hab. Tomasz Prószyński – Myszy z delecją Amotl1 jako nowy model chorób psychicznych człowieka związanych z zaburzeniami socjalnymi

Konkurs PRELUDIUM17

mgr Maria Karolina Kulesza – Neuronalne i behawioralne mechanizmy regulacji emocji i pamięci autobiograficznej w zaburzeniu osobowości borderline i depresji – efekty wspólne i specyficzne
mgr Jan Józef Szczypiński – Poznawcza i afektywna teoria umysłu a umiejętność rozumienia dzieci – badanie fMRI nauczycieli i osób niepracujących z dziećmi

Serdecznie gratulujemy!