Nagroda Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową dla dr hab. Joanny Urban-Ciećko

Dr hab. Joanna Urban-Ciećko otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w 2018 roku.

Nagroda została przyznana za osiągnięcie pt.: Plastyczność tonicznego hamowania GABAergicznego oraz mechanizmy regulacji przekaźnictwa synaptycznego przez interneurony somatostatynowe i układ cholinergiczny w korze czuciowej myszy.

Więcej informacji na stronie www Instytutu