Informacja z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu

W dniu 4 października 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej

Wręczono dyplomy doktora dr. Rafałowi Janowi Bazanowi, dr Ewelinie Pałasz i dr Katarzynie Paluch (odebrał promotor, prof. Andrzej Wróbel.

Wyznaczono promotorów w przewodach doktorskich mgr. Bartosza Kossowskiego i mgr. Piotra Dzwiniela.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr Joanny Czarneckiej-Herok, mgr Małgorzaty Górniak-Walas, mgr Anny Grędy, mgr. Marcina Heroka, mgr. Siranjeevi Nagaraja, mgr. Kacpra Walentynowicza, mgr Małgorzaty Wierzby.

Nadano stopnie doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Łukaszowi Bożyckiemu, mgr. Kacprowi Łukasiewiczowi, mgr inż. Barbarze Sobiak, mgr Magdalenie Komiażyk-Mikulskiej, mgr Małgorzacie Borczyk, mgr Matyldzie Roszkowskiej, mgr. Piotrowi Sunderlandowi, mgr. Krzysztofowi Bernadzkiemu, mgr Iwonie Czaban i mgr Katarzynie Rojek.

Nadano stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych  dr Ewie Joachimiak, dr Dorocie Dymkowskiej i dr Anecie Szymaszek.

Rada poparła wniosek o nadanie dr. hab. Jakubowi Włodarczykowi tytułu profesora nauk biologicznych.

Powołano mgr Karolinę Koziarską na członkinię Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów oraz mgr Aleksandry Stępniak na członkinię Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

Poparto kandyatury mgr. Jana Ludwiczaka, mgr Magdaleny Łuniewskiej i mgr Joanny Krzemień do stypendium Prezesa PAN.