Obrona rozprawy doktorskiej

8 października 2019 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Kamili Prymas p.t. „Rola syntaz sfingomieliny w ścieżkach sygnałowych uruchamianych w makrofagach przez lipopolisacharyd”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Promotor pomocniczy: dr Anna Ciesielska
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. UJ