Prof. Jolanta Rędowicz w zarządzie European Society for Muscle Research

Prof. Jolanta Rędowicz została ponownie wybrana do Zarządu European Society for Muscle Research na kadencję 2019-2023.

European Society for Muscle Research powstało w 1971r. i ma na celu stymulowanie interdyscyplinarnej współpracy badawczej oraz tworzenie platformy dla interakcji naukowców zajmujących się badaniem mięśni oraz ruchliwości komórek.

Serdecznie gratulujemy!