Obrona rozprawy doktorskiej

1 października 2019 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Katarzyny Rojek p.t. “The role of Amot and Yap1 in the regulation of neuronal dendritic tree complexity”

Promotor: dr hab. Tomasz Prószyński, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Magdalena Dziembowska; prof. dr hab. Jacek Kuźnicki