Obrona rozprawy doktorskiej

1 października 2019 r. o godz. 10:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Iwony Czaban p.t.: „Charakterystyka ciałek i białka PML w korze móżdżku myszy”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Promotor pomocniczy: dr Adriana Magalska
Recenzenci: dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak; prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć