Obrona rozprawy doktorskiej

30 września 2019 r. o godz. 14:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Krzysztofa Bernadzkiego p.t.: “Role of Alpha-Catulin, GRB2, Liprin-alpha-1 and SH3BP2 in the organization of the postsynaptic machinery at the neuromuscular junction

Promotor: dr hab. Tomasz Prószyński, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska; prof. dr hab. Joanna Moraczewska